Detalii privind publicarea lucrărilor

1. Cartea cu rezumate
Rezumatele lucrărilor vor apărea în Cartea cu rezumate a conferinţei, publicată anterior desfăşurării evenimentului şi distribuită participanţilor.

2. Publicare în revista Sociologie românească 
Revista Sociologie românească - cea mai veche şi prestigioasă revistă de sociologie din România - va publica o selecţie a lucrărilor. Sunteţi invitaţi să trimiteţi articolele pentru publicarea în numărul special al revistei. Accesaţi website-ul revistei pentru a vizualiza instrucţiunile pentru autori:

http://www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/instructiuni-autori

Lucrările în limba Engleză, Franceză sau Română trebuie trimise până la data de 15 Noiembrie 2013 la adresa sociologieromaneasca@arsociologie.ro.

3. Publicare în revista Calitatea vieţii
Revista Calitatea Vieţii a fost fondată în anul 1990 şi se doreşte a fi un forum ştiinţific de înalt nivel, ce dezbate problemele sociale contemporane. Având patru apariţii pe an, revista se adresează cercetătorilor, profesorilor, studenţilor în ştiinţe sociale, precum şi decidenţilor în domeniul politicilor sociale şi publicului larg. Sunteţi invitaţi să trimiteţi articole pentru publicarea în numărul special al revistei. Accesaţi website-ul revistei pentru a vizualiza instrucţiunile pentru autori:


Lucrările în limba Engleză sau Română trebuie trimise până la data de 15 Noiembrie 2013 la

4. Publicare în revista Inovaţia socială
Intenţia revistei este de a coagula preocupările specialiştilor pe problemele cruciale cu care ne confruntăm, ca societate, dar şi ca domeniu ştiinţific. Sunt publicate studii ştiinţifice standard, rezultatul acumulărilor teoretice şi empirice migăloase, dar şi intervenţii scurte, eseuri, luări de poziţie, dezbateri, fundate pe competenţa educată acumulată, informaţii relevante despre evenimente şi rezultate sintetice ale proiectelor de cercetare. Sunteţi invitaţi să trimiteţi articole pentru publicarea în numărul special al revistei. Accesaţi website-ul revistei pentru a vizualiza instrucţiunile pentru autori:


Lucrările în limba Română trebuie trimise până la data de 15 Octombrie 2013 la 
Comments